KDV Hesaplama

KDV Hesaplama işlemi kdv dahil ve kdv Hariç olarak hesaplanmaktadır. Türkiye'de KDV oranları: %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 çeşit KDV oranı uygulanmaktadır.

KDV HESAPLAMA İŞLEMİ

Kullanımı: TL kısmına tutarı, % sembolü yazan yere oranı:1, 8 ve 18 veya sizin belirlediğiniz oranı yazarak hesapla butonuna basmanız yeterlidir.

TL
%

Hesaplama Sonuçlar

KDV Dahil Tutar:

KDV Tutarı:

KDV Hariç Net Tutar:

KDV Tutarı:

KDV Nedir?

KDV yani katma değer vergisi'nin kısaltması olarak Türkiye ticareti hayatta en çok duyulan slogan gibi bazılarımızın korktuğu güvenilir ticaret adamlarının ise övündüğü 1984 yılında ortaya çıkan 3065 sayılı kanun ile yürürlüğe katma değer vergisi olarak girmiştir. Harcamalar noktasında mal veya hizmet teslimlerinde, teslim alanın ödediği bir harcama tutarıdır. Oranları %1'den %18 kadar değişim göstermektedir.

3065 sayılı kanuna göre katma değer vergisine tabi tutulan faaliyetler ve hizmetler şunlardır:

 • 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslimler,
 • 2. Her türlü malların ve hizmetlerin ithal edilmesi,
 • 3. Diğer faaliyetlerden doğan hizmetler,
 • 4. Radyo televizyon hizmetleri,
 • 5. Şans oyunlarının oynanması,
 • 6. Gösteriler, konserler, sportif faaliyetler vb,
 • 7. Gümrüklerde ve müzayede mahallerinde yapılan satışlar,
 • 8. Boru hattı ile taşımacılıklar,
 • 9. Malların kiralanması,
 • 10. Döner sermayeli kuruluşların hizmetleri,
 • 11. Rekabet eşitsizliğini gidermek için isteğe bağlı vergilendirilen hizmetler.

Kdv Nasıl Hesaplanır?

Her türlü alışveriş işlerinde ödenmesi gereken KDV oldukça önemli bir role sahiptir. Herhangi bir hizmet ya da mal satın alan kişinin katma değer vergisini ödemesi vergi kaçakçılığının önüne geçilmesine imkan tanır. Katma Değer Vergisi hesaplanırken son derece basit bir formül kullanılır; Mal ya da hizmet bedeli x KDV oranı.

Örneğin bir mal ya da hizmetin bedeli 100 TL olduğunu düşünelim, Katma Değer Vergisi oranının da %8 olduğunu farz edelim. 100x%18 = 8 . Bu durumda 100 TL bedeli olan bir hizmet ya da malın 8 TL oranında Katma Değer Vergisi bulunur. Katma Değer Vergisi 100 TL bedeli olan mala ya da hizmete eklenir, sonuç olarak mal ya da hizmetin yeni fiyatı 108 TL olur.

Son derece basit olan bu formülle Katma Değer Vergisi oranı hesaplanabilir. Mal ya da hizmetin bedeli ne kadar yüksekse Katma Değer Vergisi de o kadar yüksek olur. Katma Değer Vergisi oranı da satılan mal ya da hizmete göre değişiklik gösterebilir.

KDV Dahil Hesaplama

Mal/Hizmet Bedeli: 200₺
KDV Tutarı: 36₺
KDV Dahil Tutarı: 200₺ + 36₺ = 236₺

KDV Hariç Hesaplama

KDV Dahil Satış Faturası: 236₺
1 + KDV Oranı: 1 + 0,18 = 1,18
KDV Dahil Edilmeyen Tutar = 236₺ / 1,18 = 200₺

KDV Beyannamesi Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

KDV beyannamesi; yükümlülerin, yani vergi mükelleflerinin, sattıkları mal ve hizmetten elde ettikleri gelirin ne kadarını vergi olarak vermeleri gerektiğini bağlı oldukları vergi daireleri aracılığıyla devlete bildirmesidir. Bunun için mükelleflerin KDV beyannamesi formu doldurmaları gerekir. Söz konusu formun eksiksiz ve hatasız doldurulması büyük önem taşır.

Beyanname formunu elden teslim edebileceğiniz gibi posta ile göndermeyi de tercih edebilirsiniz. Bazı vergi daireleri, tam otomasyona geçtikleri için beyanname düzenlemeleri internet ortamından da yapılabilir. e-Beyanname adı verilen bu belge düzenlenirken öncelikle mükellefe ait kişisel bilgiler doldurulur. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, il-ilçe olarak belirtilerek beyannamenin verildiği döneme ait olan yıl yazılır. Vergilendirme döneminin periyotları da belgede mutlaka belirtilmeli; tevkifat uygulanmayan işlemler, indirimler ve diğer tüm alanlar doldurulmalıdır.

KDV beyannamesinin her ayın 24’ünde verilmesi şarttır. Beyannamenin verildiği ayın 26’sında ise KDV ödemeleri gerçekleşir. Türk Vergi Sistemi beyana tabi olduğundan vergi mükelleflerinin her ay veya belirlenen periyotlarda o dönem içinde elde ettikleri geliri belirtmeleri ve ödemeleri gereken vergiyi belgeyle beyan etmeleri gerekir. Beyana dayalı bu vergilendirme sistemi sayesinde vergi kaçakçılıklarının ve benzeri usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedeflenir.

KDV İstisnası Nedir?

KDV istisnası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. ve 17. maddelerinde belirlenmiştir. Bu kanunda belirtilen yatırım teşviğine sahip firmalar, ödemeleri gereken katma değer vergisinden muaf tutulur. Kanunda belirtilen bu istisnalar ise şunlardır:

 • İhracatta uygulanan istisna,
 • Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgesi bulunan yatırımlarda istisna,
 • Taşımacılık sektöründe uygulanan istisna,
 • Diplomatik istisna,
 • İthalatta uygulanan istisna,
 • Sosyal ve askeri amaca hizmet eden istisnalar,
 • Diğer istisnalar.

Kanunda 2016 yılında yapılan son değişiklikle ise serbest bölgelere yapılan yük taşıma işleri de KDV istisnası kapsamına alınmıştır. KDV istisnasında tam istisna ve kısmi istisna şeklinde uygulamalar mevcuttur. İlgili kanunun 11., 12., 13., 14. ve 15. maddelerinde belirtilenler tam istisna kapsamında 16. ve 17. maddeler ise kısmi istisna kapsamında değerlendirilir.

KDV Oranları

KDV hesaplamaları, belirli oranlara bağlı olarak yapılır. Türkiye’de KDV; %1, %3 ve %18 olmak üzere üç farklı oran ile hesaplanır. Bunun yanı sıra 0 KDV’li ürünler de vardır. Hangi oranın hangi hizmete uygulanacağı Gelir İdaresi Başkanlığının katma değer vergisi oranları listesinde sıralanmıştır. Mal veya hizmet bedeline KDV eklenmemiş tutar, KDV hariç tutardır. KDV dahil tutarda ise belirlenen oranda vergi eklemesi bulunur.

Farklı KDV Oranları Nelerdir?

%1 KDV Alınan Ürünler
Bireylerin zorunlu ihtiyaçları için aldıkları ürün veya hizmetlere uygulanan orandır. Temel tüketim ürünlerini ve bazı lüks olmayan barınma ihtiyaçlarına %1 KDV uygulanır.

%8 KDV Alınan Ürünler
En yaygın kullanılan KDV oranıdır. Yumurta, peynir süt gibi temel tüketim olarak adlandırılan ürünlere uygulanır.

%18 KDV Alınan Ürünler
Temel tüketim dışındaki tüm ürün ve hizmetlere uygulanan orandır. Beyaz eşyalar, elektronik ürünler ve mobilyalar örnek olarak gösterilebilir.

0 KDV’li Ürünler Nelerdir?

KDV oranları %1, %8 ve %18 üzerinden hesaplansa da bazı ürün ve hizmetlerin satışında %0 KDV uygulaması esastır. %0 KDV oranına tabi tutulan ürün ve hizmetler şunlardır.

 • DPÖ tarafından teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda kullanılacak malzemelerin satın alımı,
 • Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine teslim edilen yerli üretim mallar,
 • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna elektrik üreten santrallerde kullanılan mazot,
 • Hayvan yemi ve hayvan yemi imalatında kullanılan malzemeler,
 • Tarımsal gübreler,
 • Süt, buğday unu, kuru baklagiller.

Kaynaklar